banner15
banner12
Öne Çıkanlar 3 saniyede 85 milyon TLlik sipariş aldı Dört kameralı HONOR 20 PRO moda TATLITOP ateşi yanıyor REFAKAT DÖNEMİ BAŞLADI
banner13

HENKEL İkinci Çeyrekte Karlılıkta Yükseliş Gösterdi

Satışlar ilk defa 5,143 milyar Euro seviyesine ulaştı, organik büyüme %+3,5
oranında gerçekleşti.
 Faiz ve vergi öncesi kar* (EBIT) ilk defa 926 milyon Euro seviyesine ulaştı
(+1,8).
 Faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjında* artış: 20 baz puan artış ile %18,0
seviyesine yükseldi.
 Hisse başına karlılık (EPS)*: %+1,9 oranlık artışla 1,58 Euro’ya ulaştı
Kur etkilerinin hariç tutulması durumunda: %+7,7
 Kuzey Amerika tüketici iş birimleri normal hizmet seviyelerine dönüş yaptı.
 Henkel yılın bütünü için olan öngörüsünü kurların ve malzeme fiyatlarının
yarattığı daha güçlü zorlukları yansıtacak şekilde güncellerken, %2-4
oranında (değişmeyen) bir organik grup satış büyümesi beklemektedir.
Benzer şekilde, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT) marjının %18 seviyesine
yükselmesini (önceki: %17,5’ten fazla) ve hisse başına karlılıkta* (EPS)
%3-6 oranında (önceki: %5-8) bir büyüme gerçekleşmesini öngörmektedir.
Henkel CEO’su Hans Van Bylen “Henkel, güçlü bir organik büyüme azmiyle,
kayda değer negatif kur etkilerine ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın ikinci
çeyrekte iyi bir ilerleme göstermiştir. Bir çeyrekte gerçekleştirilen satışları tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdık, faiz ve vergi öncesi kar (EBIT)
marjımızı daha da artırdık ve bugüne kadar bir
*Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.

Page 2/6
çeyrekte gerçekleştirilen en yüksek düzeltilmiş karlılığa ulaştık.” şeklinde
konuştu. Bylen konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: “Yapıştırıcı Teknolojileri İş
Birimi güçlü bir organik büyüme gerçekleştirirken, Çamaşır ve Ev Bakım İş
Birimi iyi bir büyümeye imza attı. Beauty Care İş Birimi de aynı şekilde pozitif
bir ilerleme gösterdi.”

“Gelişmekte olan piyasalardaki oldukça güçlü performansımız ve gelişmiş
piyasalardaki ilerlememiz de dahil olmak üzere bütün bölgelerde organik satış
büyümesi gerçekleştirdik. Kuzey Amerika tüketici iş birimlerimiz hizmet
seviyelerinin normale dönmesiyle büyüme gerçekleştirmeye tekrar başladı.”

Hans Van Bylen açıklamalarını şöyle sürdürdü: “İlk çeyrekte olduğu gibi ikinci
çeyrekte de, kurlardaki kayda değer zorluklar ve artan malzeme fiyatlarıyla
karşılaştık. Kurlar rapor edilmiş satışlarımızı negatif olarak yüzde 6,1 oranında,
başka bir deyişle yaklaşık 310 milyon Euro miktarında etkiledi. Aynı şekilde,
faaliyet karımız ve hisse başına karlılığımız da kurlardan etkilendi. Kur
değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması durumunda yüzde 7,7 oranında
güçlü bir operasyonel hisse başına karlılık (EPS) artışı sağladık.”

2018 Mali Yılı için Güncellenmiş Öngörü

Henkel 2018 Mali Yılı için olan hedefini güncelledi. Şirket, Henkel Grup için
yüzde 2 ile 4 aralığında bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir.
Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için, daha önceki yüzde 2 ile 4
aralığında olan büyümeden daha yüksek bir oranda, yüzde 4 ile 5 aralığında bir
organik satış büyümesi beklemektedir. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde
Henkel yüzde 2 ile 4 aralığında bir büyüme beklemeye devam etmektedir.
Beauty Care İş Birimi’nde ise Henkel, yüzde 0 ile 2 aralığında pozitif bir organik
satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir.

Henkel bir yıllık dönemde, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, %17,5 oranı
üzerinde bir seviyede gerçekleşeceği öngörüsünü, %18 seviyesine ulaşacağı

Page 3/6
şeklinde güncellemektedir. Üç iş biriminin de bu pozitif performansa katkısı
beklenmektedir. Henkel kurlardaki ve malzeme fiyatlarındaki gelişmeleri de
yansıtacak şekilde, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta, daha önce
öngörülen yüzde 5 ile 8 aralığından farklı olarak, şimdi yüzde 3 ile 6 aralığında
bir artış beklemektedir. Bu konuda Hans Van Bylen “Bu öngörü, bizim
sürdürülebilir karlı büyüme konusunda devam eden dikkatimize vurgu
yapmaktadır ve bizler de stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesi
konusunda kararlı tutumumuzu sürdürmekteyiz.” şeklindeki düşüncelerini
belirtti.

2018’in İkinci Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2018’in ikinci çeyreğindeki satışlar 5,143 milyar Euro ile tüm zamanların en yüksek
seviyesine ulaştı ve geçen senenin ikinci çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 0,9
oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden
arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 3,5 oranında güçlü bir artış elde edildi.
Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu da
yüzde 7 oranında bir büyüme ile sonuçlandı. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki
negatif etkisi yüzde -6,1 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 5,2 oranında güçlü bir organik
artış bildirdi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar bir önceki senenin ikinci
çeyreğindeki seviyenin yüzde 0,4 oranında üzerinde idi. Çamaşır ve Ev Bakım İş
Birimi ise organik satışlarda yüzde 2,9 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.

Satış büyümesi aynı zamanda, grup düzeyindeki dijital satışlarda gerçekleşen ve
tüketici işi birimlerindeki kayda değer güçlü performans tarafından harekete geçirilen
çift haneli artış tarafından da desteklendi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlardaki yüzde 5,4 oranındaki çok güçlü bir
artışla, Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı.
Gelişmiş piyasalar ise yüzde 2,2 ile iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi.

Page 4/6
Yüzde 0,1 oranında organik satış büyümesi ile Batı Avrupa istikrarlı bir ilerleme
gösterirken Doğu Avrupa yüzde 8,2 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi.
Afrika / Orta Doğu’da satışlar organik olarak yüzde 4,7 oranında büyüdü. Kuzey
Amerika yüzde 4,9 oranında bir organik satış büyümesi gösterirken, Latin Amerika
yüzde 6,3 oranında bir organik büyüme gerçekleştirdi. Asya-Pasifik bölgesinde ise
satışlarda yüzde 1,9 oranında organik bir büyüme yaşandı.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yılın ikinci çeyreğindeki 909 milyon Euro
rakamına kıyasla yüzde 1,8 oranında artarak yeni en yüksek seviye olan 926 milyon
Euro’ya ulaştı.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) yüzde 0,2 oranında artarak yüzde 18,0’e yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,9 oranında artarak 1,55 Euro’dan
1,58 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak
yüzde -5,8 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması
durumunda, imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 7,7 oranında bir artış
sağlandı.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi, yüzde 6,3 ile 2017’nin ikinci çeyreğini
(yüzde 5,2) geride bıraktı.

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 ile oldukça güçlü bir
organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar yüzde 2,6 oranında
büyüyerek 2,432 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,5
oranında artarak 462 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde
19,0 ile geçen senenin ikinci çeyreğindeki düzeyin biraz altında gerçekleşti.

Page 5/6
Beauty Care İş Birimi’nde satışlar yüzde 0,4 oranında organik olarak büyüdü.
Nominal olarak satışlar yüzde 3,8 oranında artarak 1,035 milyar Euro olarak
gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 4,4 oranında büyüyerek 187 milyon
Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,1 oranında artarak yüzde 18,1
oranına yükseldi.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise ikinci çeyrekte yüzde 2,9 oranında iyi bir organik
satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal açıdan ise, geçen senenin ikinci çeyreğinde
1,703 milyar Euro olan satışlar 1,644 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş
faaliyet karı 2017’nin ikinci çeyreğindeki seviyeyle kıyaslandığında yüzde 1,0
oranında bir düşüş yaşayarak 295 milyon Euro miktarında gerçekleşti. Düzeltilmiş
satış kazancı ise yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 17,9 seviyesine yükseldi.

2018’in İlk Yarısında İyi İş Performansı
2018’in ilk yarısında Henkel 9,978 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi.
Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış
organik satış büyümesi yüzde 2,3 oranında idi. Döviz kurlarının etkileri satışları
yüzde -7,4 oranında düşürdü.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 0,3 oranında yükselerek 1,763 milyar Euro’dan 1,768
milyar Euro’ya çıktı.

Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,4’ten, yüzde 17,7 seviyesine yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 1,7 oranında artarak 2,96 Euro’dan
3,01 Euro’ya yükseldi. Hisse başına karlılıkta (EPS) büyüme, kurlardan negatif olarak
yüzde -6,1 oranında etkilendi. Kur değişimlerinin yarattığı etkinin hariç tutulması
durumunda yüzde 7,8 oranında imtiyazlı hisse senedi başına karlılık artışı sağlandı.

2018’in ilk yarısında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 5,0 ile oldukça güçlü bir
organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,5
oranında idi.

Page 6/6
Tüketici iş birimlerimizdeki satışlar Kuzey Amerika’daki dağıtım zorluklarından
olumsuz yönde etkilendi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar, geçen yılın aynı
dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde -2,0 oranında bir değişim gösterdi.
Düzeltilmiş satış kazancı, yüzde 17,4 oranı ile 2017’nın ilk yarısı ile aynı seviyede
gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1,1 oranında bir organik satış
büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 17,4 seviyesinden yüzde
18,2‘ye çıkarak oldukça güçlü bir artış gösterdi.

30 Haziran 2018 itibariyle Henkel’in net mali durumu -3,597 milyar Euro seviyesinde
gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2017: -3,225 milyar Euro)
Henkel Hakkında
Henkel, global olarak dengeli ve çeşitlilik gösteren bir portföyle faaliyet göstermektedir. Güçlü
markalar, inovasyonlar ve teknolojiler sayesinde şirket, üç iş birimiyle hem endüstriyel hem de tüketici
iş birimlerinde lider konumlara sahiptir. Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, yapıştırıcı piyasasında dünya
çapında tüm endüstriyel sektörlerde global bir liderdir. Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care
İş Birimlerinde, dünya genelinde pek çok piyasa ve kategoride liderliği bulunmaktadır. 1876 yılında
kurulan Henkel, 140 yılı aşkın süredir başarısını sürdürmektedir. 2017 yılında Henkel, 20 milyar Euro
satış ve 3,5 milyar Euro faaliyet karı bildirmiştir. Üç iş biriminin üç yıldız markası olan, Loctite,
Schwarzkopf ve Persil 6,4 milyar Euro'dan fazla satış gerçekleştirmiştir. Henkel dünya çapında güçlü
şirket kültürü ile bir araya gelmiş, tutkulu, birbirinden farklı olan ancak aynı değerleri paylaşarak,
sürdürülebilir değerler yaratmak için çalışan yaklaşık 53.000 kişiyi istihdam etmektedir. Sürdürülebilirlik
konusunda tanınmış bir lider olarak Henkel, birçok uluslararası endeks ve sıralamada en üst sıralarda
yer almaktadır. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlıdır. Daha fazla
bilgi için lütfen www.henkel.com 'u ziyaret ediniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1