banner13
Bedrettin AKBULUT
Bedrettin AKBULUT
Yazarın Makaleleri
YAZICIZADE AHMED BÎCAN HAZRETLERİ
Ahmed Bîcan Hazretleri, Yazıcızâde diye meşhur bir zattır. Muhammediyye adlı eseriyle tanınan Yazıcıoğlu Mehmed Hazretleri'nin küçük kardeşidir. Babasının adı yazıcı Salih Efendi'dir. Yazıcı Salih Efendi ise aslen Ankaralı...
Şemun Aleyhisselam
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; 'Geçmiş zamanda Şemun (Şemsûn aleyhisselam) adlı bir...
Zülkifl Aleyhisselam
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakâbı Zülkifl'dir. Elyesa aleyhisselamdan sonra, kızmadan sabır göstererek...
Hızır Aleyhisselam
İbrahim aleyhisselamdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî. Avrupa ve Asya kıtalarına hâkim olan Zülkarneyn aleyhisselamın askerinin kumandanı ve teyzesinin oğludur. İsminin, Belkâ bin Melkan, künyesinin Ebü'l-Abbâs olduğu ve soyunun...
Seyyid Şeyh Mevlana Halid-i Zilani (k.s.)
Osmanlı zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın en büyüklerinden olup insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyada ve ahirette saadet ve mutluluğa kavuşmalarına vesilen olan insanları Hakk'a davet eden,...
Hz. Sa’d bin Abu Vakkas (r.a.) 
Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretlerinin türbesi Gaziantep'in Araban ilçesinde ziyaret köyünün kuzeydoğusundaki mezarlığın yanı başında yer alır. Dikdörtgen planlı ve düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş yapının iç bölümünde bağdadi...

banner22